Thumb 923cc764d5ace4a06fca97ced9237a1d4dbab016
E07832ef85726d3af2f97d1abe21440643e6297e

Aad van den Berg

Ik collecteer omdat:

Er meer dan 2 miljoen mensen een vorm van reuma hebben en omdat er veel geld nodig is voor onderzoek.

0

donaties

€ 0

ingezameld