Thumb 6d51be08738fabd67ae0ecff5f762e1fe157a3b0
E07832ef85726d3af2f97d1abe21440643e6297e

Reumafonds Collectebus

Ik collecteer omdat:

Wij strijden voor een beter leven met reuma vandaag en een leven zonder reuma morgen.
Steunt u onze missie ook en heeft u de collectant gemist? Doneer dan hier!
Hartelijk dank voor uw steun!

0

donaties

€ 0

ingezameld