Thumb 4e1fb7be98ffdb8de5a725f582f8e33fc1e0046d
E07832ef85726d3af2f97d1abe21440643e6297e

Dave Pieters

Ik collecteer omdat:

Omdat ik vanaf me 4e jaar Reuma en de ziekte van Still (Steal) heb, en Bechterew erbij Ik kan er mee omgaan, mee leven erg moeilijk, maar elk ander kind die het overkomt en de ouders die dat moeten doormaken, verdienen zekers een ondersteuning en daarvoor kom ik op. Maar ook de Tieners en volwassenen staan bij mij vooraan, door met hen te communiceren kan je ervaringen uitdelen. Dan onze ouderen daar komen we in de eindfase allemaal naar toe dan wil je toch een beetje verlichting van de ziekte onder controle hebben.

0

donaties

€ 0

ingezameld