Thumb f6ff970e010323de51c0b2dbd07a6544ba3805b7
E07832ef85726d3af2f97d1abe21440643e6297e

Joyce Obbink

Ik collecteer omdat:

Ik zelf een reumatische aandoening heb en het belangrijk vind dat er genoeg geld is voor onderzoek naar onder andere medicijnen om het leven dragelijker te maken of zelfs pijnloos.

0

donaties

€ 0

ingezameld