Thumb eb6d492a9bad47d0855b9deafdebeedafb68e0f2
E07832ef85726d3af2f97d1abe21440643e6297e

Lilian Croes

Ik collecteer omdat:

Er zijn, net als ik, enorm veel mensen in Nederland die met reuma te kampen hebben. Gelukkig gaat het met mij momenteel dankzij uitgebalanceerde medicatie erg goed. Dat gun ik iedereen! En veel beter nog: hoe geweldig zou het zijn wanneer reuma ook daadwerkelijk te genezen zou zijn! Daar is heel veel geld voor nodig. Ik hoop met deze digicollect-actie hieraan, samen met velen, een steentje bij te dragen

35

donaties

€ 280

ingezameld