Thumb 5f2870ca3b0822228a9a88e97edf8688ba876860
E07832ef85726d3af2f97d1abe21440643e6297e

Marriet Rosier

Ik collecteer omdat:

Nooit geweten dat reuma zo overal is, van jong tot oud. En hoe onzeker het maakt, hoe vervelend en vermoeiend de pijn en onvoorspelbaarheid soms is. Tot ik het zelf ervaarde. Met een leertraject, aanpassingen in m'n leventje, medicijnen en een dosis positiviteit kan ik oprecht zeggen: Het gaat goed met mij. Dát wens ik anderen ook. Daarom een dubbele collecte, online én van 19 tot en met 24 maart weer op straat!

50

donaties

€ 517

ingezameld