Thumb 7c4682ac5bf1a3c92556e147ea0b91daa48adfa5
E07832ef85726d3af2f97d1abe21440643e6297e

Michelle van Wijngaarde

Ik collecteer omdat:

reuma een lastige ziekte is. En een chronische ziekte. Dat betekent dat er (nog) geen geneesmiddel voor is. En het betekent dat je er iedere dag rekening mee moet houden. Ook als het goed gaat en ik geen last van ontstekingen heb, moet ik erop letten dat ik niet mijn grens over ga. In mijn blog ga ik dieper in op mijn leven met reuma: http://carpediemmetreuma.nl . Hier heb ik al eerder geschreven over het belang van onderzoek naar reuma. Juist omdat het een lastige ziekte is, is onderzoek op diverse gebieden nodig. Sinds ik lid ben van de PatiëntenAdviesRaad van het Reumafonds, zie ik van dichterbij welke geweldige initiatieven het Reumafonds heeft en welke ideeën onderzoekers hebben. Zonder geld kan dit niet plaatsvinden, dus uw steun is hard nodig! En hoe handig is het dat u digitaal, vanuit uw luie stoel kunt doneren in mijn digitale collectebus! Collecteer, voor een leven zonder reuma morgen en een beter leven met reuma vandaag. Carpe diem!

0

donaties

€ 0

ingezameld