Thumb 9f7f41db0fdc792aa0d8905129d7bf927fddbc68
E07832ef85726d3af2f97d1abe21440643e6297e

Minimalistische Dirk

Ik collecteer omdat:

ik in mijn omgeving best wel veel mensen ken die een vorm van reumatische aandoening hebben. Er zijn ruim 2 miljoen Nederlanders met een vorm van reuma. Jij kent dus vast óók iemand met artrose, fibromyalgie, jeugdreuma, jicht, reumatoïde artritis, syndroom van Tietze, ziekte van Bechterew of een van de overige 100 chronische aandoeningen aan gewrichten, spieren en pezen.

Een klein bedrag is al heel mooi om te geven. Dank je.

Tip: verkoop een paar van je overbodige spullen en doneer de opbrengst aan dit goede doel.

Geven maakt gelukkig en geeft een goed gevoel!

2

donaties

€ 102

ingezameld