Thumb db942c11cc819133cdb1156f89bd17688c403a7a
E07832ef85726d3af2f97d1abe21440643e6297e

Sander Otter

Ik collecteer omdat:

Ik zie bij mijn eigen patiëntenvereniging hoeveel het reumafonds mogelijk maakt en ondersteunt in de strijd met de wat "onbekendere reumatische aandoeningen "zoals sclerodermie, Lupus en het antifosfolipiden syndroom.

3

donaties

€ 22

ingezameld